Informasjon

TIDLIGERE DELTAGELSE
Vi har ved tidligere turneringer hatt deltagelse fra mange fotballkretser og fra vårt naboland Sverige. De fotballkretsene som har vært representert har vært Akerhus, Oslo, Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Hordaland, Indre Østland og som sagt lag fra Sverige.

SPILLEDAGER
Kampene spilles lørdag og søndag og starter kl. 08.00 begge dager. Vi ser gjerne at tilreisende lag kommer fredag ettermiddag.

SPILLEFORM

For klassene minigutt, minijente, lillegutt og lillejente:
Vi tar hensyn til geografisk spredning, slik at lagene helst ikke skal møte lag de møter i egen serie. Første motstander blir satt opp i programmet, deretter vil vinner møte vinner og taper møte taper. Dette for å gjøre kampene jevnere. Alle lag vil få 5 kamper.

For klassene småjenter og smågutter:
Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, også her vil geografisk spredning bli tatt hensyn til. På lørdag vil det være seriespill, hvor ener og toer i hver pulje går til A-sluttspill, treer og firer i hver pulje går til B sluttspill. Alle lag får minst 4 kamper.

PREMIERING
Alle spillere får diplom med lagbilde i farger og eget navn påskrevet. Lagbilder tas lørdag.

Minigutter, minijenter, lillegutter og lillejenter:
Alle spillere får individuell premie.

Småjenter og smågutter:
A-sluttspill: Begge finalelagene samt tapende semifinalister får lagpremie og individuell premie. B-sluttspill: Vinner av finalene får lagpremie. Alle premier gis til odel og eie.

DOMMERE
Vi legger stor vekt på at det skal tilrettelegges slik at også dommerne trives under turneringen. Vi er selvsagt avhengige av at våre dyktige dommere bidrar, og vi henstiller til klubbene om at de gir oss beskjed om klubben kan stille med dommere. Disse vil vi ta hånd om på beste måte.