Program 2019

PROGRAM:
Her finner du etterhvert det trykte programmet for 2019! (Kommer som PDF)

MERK:
Når det gjelder kampoppsettet er det alltid siste tilgjengelige versjon på kampoppsett-siden som er gjeldende og ikke det trykte programmet!

TIDSSKJEMA 2019 (endringer kan komme!)

Fredag:
KL 16.00 Innsjekking camping åpner ved Grue Rådhus
KL 17.00 Sekretariatet Gruehallen åpner
KL 17.00 Tivoli åpner
KL 19.00 Kveldsmatservering åpner
KL 22.30 Kveldsmatserveringen stenger
KL 23.00 Innsjekking camping stenger
KL 23.00 Tivoli stenger
KL 23.00 Sekretariatet stenger
KL 24.00 Ro

Lørdag:
KL 06.30 Frokostserveringen åpner
KL 07.00 Sekretariatet åpner
KL 07.00 Innsjekking Camping åpner
KL 08.00 Kampene starter
KL 09.00 Frokostserveringen stenger
KL 09.00 Fotograferingen starter
KL 10.00 Tivoli åpner
KL 11.00 Innsjekking Camping stenger
KL 12.30 Middagsserveringen åpner
KL 15.45 Fotograferingen avsluttes
KL 16.00 Middagsserveringen stenger
KL 17.30 Kveldsmatserveringen åpner
KL 19.00 Diskotek åpner
KL 19.30 Kveldsmatserveringen stenger
KL 20.30 Sekretariatet stenger
KL 23.00 Diskotek stenger
KL 23.00 Tivoli stenger
KL 24.00 Ro

Søndag:
KL 06.30 Frokostserveringen åpner
KL 07.00 Sekretariatet åpner
KL 08.00 Kampene starter
KL 09.00 Frokostserveringen stenger
KL 09.00 Tivoli åpner
KL 12.00 Middagsserveringen åpner
KL 13.30 Premieutdelingen starter
KL 15.00 Middagsserveringen stenger
KL 15.00 Finaler…

Siste helga i august hvert år!