Vis fullstendige statutter for Grueturneringen (PDF)

SPILLEFORM

For klassene jenter 8-12 år og gutter 8-12 år:
Vi tar hensyn til geografisk spredning, slik at lagene helst ikke skal møte lag de møter i egen serie. Alle lag vil få minst 5 kamper.

For klassene jenter 13-14 år og gutter 13-14 år:
Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, også her vil geografisk spredning bli tatt hensyn til. På lørdag vil det være seriespill, hvor ener og toer i hver pulje går til A-sluttspill, treer og firer i hver pulje går til B sluttspill. Alle lag får minst 4 kamper.

GUTTER 13 ÅR 7 ER
Alle lag får minst 4 kamper. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles, avgjøres rekkefølge med loddtrekning. Det spilles dobbel serie. Bronsefinale 3 er mot 4 er. Finale 1 er mot 2 er. Ved uavgjort i finale og bronsefinale, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomgangen er vinner. Fortsatt uavgjort, avgjøres kampen med flest oppnådde cornere hele kampen under ett, fortsatt uavgjort loddtrekning. Spilletid 2 x20 minutter. Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,- . Juryens dom kan ikke appelleres.

JENTER 13 ÅR 9 ER
Alle lag får minst 4 kamper. Rekkefølgen i hver pulje avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Ved poenglikhet avgjøres plasseringen til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør. Kan lagene fortsatt ikke skilles, avgjøres rekkefølge med loddtrekning.  Lag som blir nr. 5 i pulja er utslått. Sluttspill foregår som cupspill, hvor vinner går videre. Motstander i kvartfinaler avgjøres ved trekning. Alle hjemmelag trekkes først i alle kamper, deretter bortelag. Ved uavgjort i kvartfinaler, kåres vinner som har flest cornere, fortsatt uavgjort avgjøres rekkefølge ved loddtrekning. Ved uavgjort i semifinaler, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomgangen vinner. Fortsatt uavgjort, avgjøres kampen ved fles oppnådde cornere hele kampen under ett, fortsatt uavgjort er loddtrekning. Ved uavgjort i finale og bronsefinale, samme regler som semifinale. Spilletid 2 x20 minutter. Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,- . Juryens dom kan ikke appelleres.

PREMIERING

Alle spillere får diplom med lagbilde i farger og eget navn påskrevet. Lagbilder tas lørdag.

For klassene jenter 8-12 år og gutter 8-12 år:
Alle spillere får individuell premie.

For klassene jenter 13-14 år og gutter 13-14 år:
A-sluttspill: Begge finalelagene samt tapende semifinalister får lagpremie og individuell premie.
B-sluttspill: Vinner av finalene får lagpremie.

Alle premier gis til odel og eie.

DOMMERE

Vi legger stor vekt på at det skal tilrettelegges slik at også dommerne trives under turneringen. Vi er selvsagt avhengige av at våre dyktige dommere bidrar, og vi henstiller til klubbene om at de gir oss beskjed om klubben kan stille med dommere. Disse vil vi ta hånd om på beste måte.