Vis fullstendige statutter for Grueturneringen (PDF)

SPILLEFORM

For klassene jenter 8-12 år og gutter 8-12 år:
Vi tar hensyn til geografisk spredning, slik at lagene helst ikke skal møte lag de møter i egen serie. Første motstander blir satt opp i programmet, deretter vil vinner møte vinner og taper møte taper. Dette for å gjøre kampene jevnere. Alle lag vil få 5 kamper.

For klassene jenter 13-14 år og gutter 13-14 år:
Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, også her vil geografisk spredning bli tatt hensyn til. På lørdag vil det være seriespill, hvor ener og toer i hver pulje går til A-sluttspill, treer og firer i hver pulje går til B sluttspill. Alle lag får minst 4 kamper.

PREMIERING

Alle spillere får diplom med lagbilde i farger og eget navn påskrevet. Lagbilder tas lørdag.

For klassene jenter 8-12 år og gutter 8-12 år:
Alle spillere får individuell premie.

For klassene jenter 13-14 år og gutter 13-14 år:
A-sluttspill: Begge finalelagene samt tapende semifinalister får lagpremie og individuell premie.
B-sluttspill: Vinner av finalene får lagpremie.

Alle premier gis til odel og eie.

DOMMERE

Vi legger stor vekt på at det skal tilrettelegges slik at også dommerne trives under turneringen. Vi er selvsagt avhengige av at våre dyktige dommere bidrar, og vi henstiller til klubbene om at de gir oss beskjed om klubben kan stille med dommere. Disse vil vi ta hånd om på beste måte.