Program

PROGRAM:
Her finner du etterhvert det trykte programmet for 2023!
(Tentativt program er gjengitt under. Oppdateres nærmere turneringsstart.)

KAMPOPPSETT OG RESULTATER:
Det finner du på www.gtadmin.no!

TIDSSKJEMA (endringer kan komme!)

Fredag:
KL 16.00 Innsjekking camping åpner ved Grue Rådhus
KL 17.00 Sekretariatet Gruehallen åpner
KL 17.00 Tivoli åpner
KL 19.00 Kveldsmatservering åpner
KL 22.30 Kveldsmatserveringen stenger
KL 23.00 Innsjekking camping stenger
KL 23.00 Sekretariatet stenger
KL 24.00 Ro

Lørdag
KL 06.30 Frokostservering åpner
KL 07.00 Sekretariatet åpner
KL 08.00 Innsjekk camping åpner
KL 08.00 Kampene starter
KL.08.00 Fotografering starter
KL 10.00 Frokost stenger
KL 10.00 Tivoli åpner
KL 12.00 Innsjekk camping stenger
KL 12.30 Middagsservering åpner
KL 13.30 Premieutdeling starter for 3-er fotball
KL 16.00 Middagsservering stenger
KL 17.00 Kveldsmat åpner
KL 17:30 Innslipp til konsert åpner (Gruetunet)
KL 19.00 Kveldsmat stenger
KL 19:00 Konsert
KL 20.00 Sekretariat stenger
KL 20.30 Diskotek åpner (Gruetunet)
KL 23.00 Diskotek stenger
KL 23.00 Tivoli stenger
KL 24.00 Ro

Søndag
KL 06.30 Frokostservering åpner
KL 07.00 Sekretariat åpner
KL 08.00 Kampene starter
KL 09.00 Tivoli åpner
KL 10.00 Frokost stenger
KL 12.00 Middag starter
KL 13.00 Premieutdeling starter
KL 15.30 Middagsservering stenger