Statutter

SPILLEFORM

GENERELT

Vi forsøker å ta hensyn til geografisk spredning, slik at lagene helst ikke skal møte lag de møter i egen serie. Noen ganger lar dette seg ikke gjøre 100%, men vi gjør så godt vi kan.

JENTER/GUTTER 6 OG 7 ÅR

 • Alle lag får 4 kamper
 • Spilletid 1 x 14 minutter
 • Alle kamper stoppes likt
 • Det kåres ingen klassevinner
 • Spilles i ballbinger

JENTER /GUTTER 8, 9 OG 10 ÅR

 • Alle lag får 6 kamper
 • Spilletid 2 x 12 minutter uten pause
 • Det kåres ingen klassevinner

JENTER /GUTTER 11 OG 12 ÅR

 • Alle lag får 6 kamper
 • Spilletid 2 x 15 minutter uten pause
 • Det kåres ingen klassevinner

JENTER ÅR 13-7 ER

 • Alle lag får minst 4 kamper
 • Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
 • Rekkefølgen i puljen avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
 • Ved poenglikhet avgjøres plassering til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør, fortsatt liket avgjøres rekkefølgen med loddtrekning
 • Ved uavgjort i finale og bronsefinale, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomganger er vinner. Fortsatt uavgjort avgjøres kampen med flest oppnådde cornere hele kampen under ett. Fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom kan ikke appelleres

JENTER 13 ÅR-9 ER OG 14 ÅR-9 ER

 • Alle lag får minst 4 kamper
 • Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
 • Rekkefølgen i puljen avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
 • Ved poenglikhet avgjøres plassering til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør, fortsatt liket avgjøres rekkefølgen med loddtrekning
 • Lag som blir nummer 5 og 6 i pulja er utslått
 • Sluttspill foregår som cup spill, hvor vinner går videre
 • Ved uavgjort i kvartfinaler, kåres vinner som har flest cornere, fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i semifinaler, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomganger er vinner. Fortsatt uavgjort avgjøres kampen med flest oppnådde cornere hele kampen under ett. Fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i finale og bronsefinale, gjelder samme regler som i semifinaler.
 • Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom kan ikke appelleres.

GUTTER 13 ÅR- 9ER

 • Alle lag får minst 4 kamper
 • Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
 • Rekkefølgen i puljen avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
 • Ved poenglikhet avgjøres plassering til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør, fortsatt liket avgjøres rekkefølgen med loddtrekning
 • Sluttspill foregår som cup spill, hvor vinner går videre
 • Ved uavgjort i 8 dels finaler og kvartfinaler, kåres vinner som har flest cornere, fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i semifinaler, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomganger er vinner. Fortsatt uavgjort avgjøres kampen med flest oppnådde cornere hele kampen under ett. Fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i finale og bronsefinale, gjelder samme regler som i semifinaler.
 • Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom kan ikke appelleres.

GUTTER 14 ÅR -9 ER

 • Alle lag får minst 4 kamper
 • Spilletid 2 x 20 minutter uten pause
 • Rekkefølgen i puljen avgjøres med 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
 • Ved poenglikhet avgjøres plassering til fordel for den som har best målforskjell. Er det fortsatt likhet, telles innbyrdes oppgjør, fortsatt liket avgjøres rekkefølgen med loddtrekning.
 • Sluttspill foregår som cup spill, hvor vinner går videre
 • Ved uavgjort i kvartfinaler, kåres vinner som har flest cornere, fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i semifinaler, spilles ekstraomganger a 5 minutter. Det lag som scorer først i ekstraomganger er vinner. Fortsatt uavgjort avgjøres kampen med flest oppnådde cornere hele kampen under ett. Fortsatt uavgjort loddtrekning.
 • Ved uavgjort i finale og bronsefinale, gjelder samme regler som i semifinaler.
 • Eventuelle protester må innleveres skriftlig til oppnevnt jury i sekretariatet seinest 30 minutter etter vedkommende kamp slutt. Protestgebyr kr 300,-. Juryens dom kan ikke appelleres.

PREMIERING

Alle spillere fra 6 til 12 år får individuell premie og diplom med lagbilde og eget navn. Lagbilder tas lørdag.

For klassene jenter og gutter 13 til 14 år:
A-sluttspill: Begge finalelagene samt tapende semifinalister får lagpremie og individuell premie.
B-sluttspill: Vinner av finalene får lagpremie.

Alle premier gis til odel og eie.

DOMMERE

Vi legger stor vekt på at det skal tilrettelegges slik at også dommerne trives under turneringen. Vi er selvsagt avhengige av at våre dyktige dommere bidrar, og vi henstiller til klubbene om at de gir oss beskjed om klubben kan stille med dommere. Disse vil vi ta hånd om på beste måte.